Template Logo

Przebudowa serwisu.

Pracujemy nad uporządkowaniem
i przebudową naszej witryny internetowej.

Aktualnie jesteśmy niedostępni. Ale ciężko pracujemy, by rychło wrócić.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WTZ 1/11/2018
numer ogłoszenia 655349-N-2018
INFORMACJA
przetarg WTZ 1/11/2018
na postawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986)
Dokumentacja przetargowa WTZ 1/11/2018 do pobrania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 655349-N-2018 z 2018/11/29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WTZ 1/11/2018
FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1 - WTZ 1/11/2018
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - załącznik nr 2 - WTZ 1/11/2018
Załącznik nr 5, 6 i 7 - WTZ 1/11/2018

© 2018 osiemmarzen.org