Template Logo

Przebudowa serwisu.

Pracujemy nad uporządkowaniem
i przebudową naszej witryny internetowej.

Aktualnie jesteśmy niedostępni. Ale ciężko pracujemy, by rychło wrócić.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WTZ 1/06/2018
Rozstrzygniecie postepowania

UWAGA PRZETARG

Wyniki przetargu WTZ 1/06/2018
Wyniki przetargu WTZ 1/06/2018 do pobrania
Dokumentacja przetargowa WTZ 1/06/2018 do pobrania.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WTZ 1/06/2018
Załącznik nr 2 - WTZ 1/06/2018
Załącznik nr 5, 6 i 7 - WTZ 1/06/2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 580892-N-2018 z dnia 2018-06-28

© 2018 osiemmarzen.org