Fundacja Osiem Marzeń z Szydłowca


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie nr 631035-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Do pobrania:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie nr 631035-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Ogłoszenie nr 631035-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu uczniów z niepełnosprawnością
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ).

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie nr 577104-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie nr 577104-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 577104-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Świadczenie usług w zakresie stałego przewozu uczniów z niepełnosprawnością
Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Malinowy Ogród w Wysocku (ZNPO).

Dokumentacja przetargowa do pobrania: